عضویت در انجمن


فرم عضویت در انجمن علمی دانشجویی پرستاری و مامایی


نام و نام خانوادگی: (*)
نام پدر: (*)
رشته ی تحصیلی: (*)
شماره دانشجویی: (*)
شماره شناسنامه: (*)
شماره موبایل: (*)
معدل ترم گذشته: (*)
معدل کل: (*)
علاقه مند به فعالیت در کدام یک از موارد زیر هستید؟: (*)تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب